ჯენერსი

სრული

პირადი სკანდალი

3.9
თავი 58 მარტი 31, 2022
თავი 57 დეკემბერი 13, 2021

სისხლის ბმული

4.2
თავი 135 სექტემბერი 29, 2021
თავი 134 სექტემბერი 29, 2021